RATKAISUT

Tilaaja- ja tuottajaorganisaatioille

Onnistuneen projektinhallinnan taustalla on kokonaisratkaisu, joka palvelee organisaation projektinhallintaa tarvittavalla tavalla projektien ohjelmoinnista lähtien aina valmistumiseen saakka. Sen tulee tarjota projektien ohjausta varten tarvittavat lopputuotokset ymmärrettävässä muodossa ja projektitietojen luominen, ylläpitäminen sekä tuottaminen tulee olla sujuvasti tehtävissä. Useassa tapauksessa myös hyvät tiedonsiirtovalmiudet sekä integroitavuus säästävät merkittävästi tietojen tuottamisessa vaadittavia resursseja. Ratkaisun tulee luonnollisesti soveltua myös käyttäjäorganisaation tietotekniseen ympäristöön ja vaatimuksiin.

Hyvä, yhdestä tai useammasta sovelluksesta ja/tai järjestelmästä koostuva ratkaisu kantaa kauemmin, kun käytetään sellaisten ohjelmistotoimittajien tuotteita, jotka tekevät aktiivista tuotekehitystä selkein päämäärin sekä toimintojen että tekniikan osalta, ovat innovatiivisia, ymmärtävät toimintatavat sekä huomioivat aidosti käyttäjien todelliset tarpeet.

Tarjoamme sekä tilaaja- että tuottajaorganisaatioiden projektien hallintaan pääasiassa kotimaisia, käyttäjäystävällisiä ja todistetusti hyvin käyttäjien tarpeisiin soveltuvia ratkaisuja. Valikoimasta löytyy eturivin ratkaisut koko projektikannan, suurten hankkeiden tai pienten projektien kuin myös yksittäisten projektiosa-alueiden (ajoitus, kustannukset, resurssit) hallintaan. Meiltä löytyy poikkeuksellisen vahvaa kompetenssia erityisesti seuraavien teknisen toimialan yksiköiden ja projektivastaavien projektinhallintaratkaisujen aikaansaamiseksi:


Esimerkkejä ratkaisuvaihtoehdoista

PlanMan Project

Tällä hetkellä yksi suosituimmista projektinhallintaratkaisuista on kotimaisen PlanMan Oy:n valmistama PlanMan Project –ohjelmisto, jonka jälleenmyyjänä KuntaPlus-projektipalvelu toimii julkisen sektorin osalta. PlanMan Project on saavuttanut nopeasti suuren suosion helppona ja havainnollisena projektinhallinta-työvälineenä, joka taipuu monenlaisten projektien hallintaan. Käyttäjät ovat pitäneet erityisesti selkeästä ”office-tyyppisestä” –käyttöliittymästä ja suoraviivaisesta toiminnallisuudesta. Monipuoliset ja havainnolliset projektien tarkastelunäkymät (taulukot, aikajanat, kuvaajat, matriisit) sekä päivitetty karttatoiminto tuovat lisäarvoa erityyppisten projektien hallintaan.

PlanMan Projectia hyödynnetään tällä hetkellä julkisen sektorin teknisen toimialan yksiköissä, rakennusliikkeissä ym. teknisen toimialan yrityksissä jo sen verran laajasti, että sitä voidaan pitää teknisen toimialan yhtenä projektinhallinnan standardi-ratkaisuna. Se on yleensä hankittu organisaatioon yksittäisten projektien ja projektiohjelmien työvälineeksi. Sillä on useimmiten korvattu erinäiset excel-viritykset ja/tai toisia projektinhallinta-ohjelmistoja. Joissakin tapauksissa se on hankittu täydentämään jo olemassa olevaa, laajempaa kokonaisratkaisua.

PlanMan Project –esimerkkejä
PlanMan Project –tuote-esite
PlanMan Project –demolataus

EVRY Jydacom JD-laskenta

EVRY Jydacom on maan johtava rakennusalan toiminnanohjausjärjestelmien toteuttaja sekä toimittaja, joka on viime aikoina panostanut tuotteidensa kehittämiseen todella paljon. Jydacomin uusilla ohjelmistoilla saadaan ratkaistua koko rakentavan yksikön tuotannonohjaus, tai jokin tietty yksittäinen osa-alue, kuten rakennushankkeiden kustannus- ja tarjouslaskenta.

Lisätietoa JD-laskenta -ratkaisusta: info@kuntaplus.fi

EVRY Jydacom JD-mobiili

JD-Mobiili on uudenlainen ratkaisu, jonka avulla voi myös älypuhelimella ja tabletilla seurata työmaiden ja liikkuvan työvoiman- ja kaluston tapahtumia, esim. karttapohjalta. Samalla välineellä voi tehdä myös tuntikirjaukset ja tuottaa raportit verohallinnolle.

Lisätietoa JD-mobiili -ratkaisusta: info@kuntaplus.fi